HISTÒRIC COMPOSITORS SBALZ

2003 – Juan J. Colomer.- Fierabrass (Enregistrada en el CD SBALZ Brass Ensemble)
2004 – Ferrer Ferran.- Ter i Anta (Enregistrada en el CD SBALZ Brass Ensemble)
2005 – Andrés Valero-Castells.- Reencontres (Enregistrada en el CD SBALZ Brass Ensemble)
2006 – Francisco Zacarés.- Luurphoniam (Enregistrada en el CD SBALZ Brass Ensemble)
2007 – Christian Lindberg.- Brain Rubbish (Enregistrada en el CD SBALZ Brass Ensemble)
2008 – Vicente Roncero.- Collage (Enregistrada en el disco Vine, vine Spanish Brass)
2009 – José Vicente Egea.- Caballeros Andantes (Enregistrada en el CD Vine, vine, Spanish Brass)
2010 – Pilar Jurado.- Metallsongs
2011 – Albert Guinovart.- Les Aventures de Mr. Jules (Enregistrada en el CD Les Aventures de Monsieur Jules)
2012 – Ramon Cardo.- Metalls d’Estil (Enregistrada en el CD Metalls d’Estil)
2013 – Juanjo Colomer.- Gestas de un Don Nadie (Enregistrada en el CD Gestas de un Don Nadie)
2014 – Salvador Brotons.- Brass Quintet Concerto (Enregistrada en el CD Les Aventures de Monsieur Jules)
2015 – José Rafael Pascual-Vilaplana.- Bagatelles
2016 – José Suñer Oriola.– Menu pour quatre (Enregistrada en el CD De Vents i Terra)
2017 – Chano Domínguez.- Never settle for the Oyster Light (Enregistrada en el CD Puro de Oliva)
2018 – Voro García.- Al·legories de la Liquidesa (Enregistrada en el CD Vine, vine Spanish Brass)
2019 – Arnau Bataller.- A-Brass-Ada (Enregistrada en el CD Spanish Brass (a) LIVE)
2020 – Vanessa Garde.- Brisas de Metal (Enregistrada en el CD Spanish Brass (a) LIVE)
2021 – Vicente Ortiz Gimeno.- Berlanguiana
2022 – Amparo EdoBarandat (Enregistrada en el CD 35)
2023 – Javier Costa Císcar.- Lux Aeterna
2024 – Carlos Pellicer.- Camino

L'edició de 2022 del Festival SBALZ compta amb una ajuda de l'IVC d'11.781 euros.