TAXES


180 € alumne actiu

150 € alumne de l’Aula Spanish Brass i de la Societat Musical d’Alzira

150 € alumne de música de cambra*

225 € alumne de música de cambra i instrument*

(* Solament s’admetran alumnes de grups ja constituïts, el preu és per cada membre del grup)

100 € alumne oient

(En les taxes està inclosa una entrada per a cadascun dels concerts del festival per a cada alumne, tant actiu com oient)

MÈTODE D’INSCRIPCIÓ


Els interessats a participar en el curs en qualsevol de les opcions oferides hauran de fer la inscripción en línia i esperar la resposta de la confirmació de la plaça a través de correu electrònic. Si no els arriba confirmació en un termini màxim de 5 dies poden telefonar al 963312412. Una vegada confirmada la plaça, l’alumne tindrà 10 dies naturals per a fer el pagament de les taxes a través d’ingrés o transferència bancària i enviar el justificant escanejat al correo electrònic: info@sbalz.com.

Els alumnes menors d’edat hauran d’adjuntar també l’autorització del menor emplenada i signada pels seus pares, mares o tutors. El model d’autorització es pot descarregar del web.

DADES BANCÀRIES


Titular: Ajuntament d’Alzira
Entidad: Banco Santander
Número de cuenta: ES 69 0049 4605 26 2110035980
Código BIC (SWIFT): BSCHESMM
 

AUTORITZACIÓ PER A MENORS


Autorització menor 2019

En virtut del que s’establix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002 de Serveis a la Societat de la Informació, li informem que les seues dades estan incorporades un fitxer la titularitat del qual té SB Management, que els utilitza per a e enviaments i no els cedirà a tercers excepte per obligacions legals. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit dirigit a Spanish Brass Luur Metalls, Ap. Correu-vos 167, 46117 Bétera.

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA


After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...