SBALZ 2020

VAMP rep el primer premi del VII Concurs de Composició SBALZ

SBALZ 2020

VAMP, Micropreludi I i KOS, finalistes del VII Concurs de Composició SBALZ

SBALZ 2020

22 obres se presenten al VII Concurs Internacional de Composició SBALZ

SBALZ 2020

Ampliat el termini de presentació d'obres per al VII Concurs Internacional de Composició SBALZ

L’organització del VII Concurs Internacional de Composició SBALZ, ha decidit ampliar fins el proper 30 de maig (inclòs) el termini per a la presentació de composicions a concurs.

Continuarem informant a través d’aquesta pàgina web i del Facebook del procedimient del concurs.

SBALZ 2020

El VII Concurs Internacional de Composició SBALZ

El VII Concurs Internacional de Composició SBALZ, organitzat pel Festival Spanish Brass Alzira, amb la participación de l’Ajuntament d’Alzira i Spanish Brass, té com a objectiu promoure la creació de Música Original per a Quintet de Metalls (2 trompetes, trompa, trombó i tuba) i fer créixer el repertori amb la finalitat de donar-li la major rellevància possible en el marc de la Música de cambra.


BASES

1. Hi podrà participar qualsevol compositor sense límit d’edat i de qualsevol nacionalitat, que no haja estat guardonat en edicions anteriors. És un concurs de caràcter global per destacar la creativitat i la sensibilitat de compositors de tot el món i amb totes les tendències estètiques.

2. Tots els compositors podran presentar una o diverses composicions amb requisit principal de ser inèdites, és a dir, no haver estat publicades, interpretades, gravades o retransmeses i/o premiades en algun altre concurs.

 3. Les obres hauran d’ajustar-se a la següent temàtica: Micro Obertura. Este no és necessàriament el títol de la peça, sinó solament una indicació ja que es tractarà d’una obra de petit format amb la qual començar un concert.

 4. Les composicions presentades a concurs han d’adequar-se a la plantilla de quintet de metalls (2 trompetes, trompa, trombó i tuba). La durada de les obres no excedirà els 2 minuts. Qualsevol obra que supere els dos minuts quedarà automàticament desqualificada.

 5. Les composicions hauran de ser enviades correu electrònic. El score i les parts, junt amb el formulari d’inscripció adjunt al final d’aquestes bases i el justificant bancari de la inscripció (20€ per obra veure el punt 14) t’han de fer arribar a info@sbalz.com. Ni en el score ni en les parts pot figurar el nom del compositor, únicament s’indicarà el títol de l’obra que també figurarà al formulari d’inscripció. En cumplimentar i signar el formulari d’inscripció, el compositor accepta cumplir les normes de l’Organització i acatar les decisions del jurat.

6. El termini d’inscripció comença el dia de la publicació d’estes bases i finalitza el 15 de maig de 2020. Les obres que s’envien després d’esta data seran desqualificades (es prendrà com a referència el mata-segells de correus).

7. Amb independència que els drets de propietat de l’obra són de l’autor, el guanyador es compromet a fer constar en qualsevol edició i publicitat de la mateixa que esta ha sigut guanyadora del present concurs, incloent el següent text: OBRA GUANYADORA DEL VII CONCURS INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓ “SBALZ”.

8. El concurs estarà dividit en dues fases; una primera fase destinada a la selecció d’un màxim de tres obres finalistes pel jurat qualificador. La segona fase consistirà en la interpretació de les obres finalistes en els diferents concerts del Festival.

9. El jurat estarà designat, tant en la fase prèvia com en la final, per l’organització del concurs. Les obres no seleccionades per a la fase final serán destruïdes per l’organització. Les obres seleccionades per a la fase final quedaran a poder del Festival Spanish Brass i passaran a formar part de l’arxiu d’esta, mantenint els compositors els seus drets sobre les obres.

10. El resultat de les diferents fases del concurs serà informat públicament en els següents llocs d’internet: www.sbalz.com, www.facebook.com/spanishbrass.

No hi haurà disponible cap informació telefònica referent a cap particular. La fase final del concurs tindrà lloc durant el Festival SBALZ 2020.

11. Les obres finalistes seran interpretades per Spanish Brass i gravades en directe durant aquest festival i se li lliurarà una còpia d’este enregistrament al compositor en un breu espai de temps.

12. L’obra guanyadora amb el primer premi serà editada dins de la Col·lecció de Spanish Brass en l’Editorial SB Edicions.

13. La dotació econòmica dels premis serà (podent quedar desert algun dels premis, si la qualitat de les obres no complix el nivell mínim exigit pel jurat del concurs) de:

Primer Premi: 750 *

Segon Premi: 300 *

* El pagament dels premis està sotmès a tributació espanyola d’acord amb la legislació vigent. En el cas de residents a Espanya es deduirà de l’import la quantitat corresponent a l’IRPF. En el cas de residents a l’estranger, es descomptarà el 24% de l’Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent si no aporten el certificat de residència fiscal a l’estranger amb vigència de l’any en curs.

14. La quota d’inscripció per cada obra serà de 20 euros. La quantitat ha de ser transferida al següent compte:

ENTITAT BANCARIA: BBVA

IBAN: IBAN ES15 0182 0523 5202 0157 4269

BIC: BBVA ES MMXXX

(NO s’admetran xecs, ni girs postals, ni qualsevol altre tipus de pagament.)

15. Els drets d’inscripció no seran reemborsats en cap cas, encara que l’obra presentada no haja estat seleccionada o guardonada.

16. L’organització no admetrà a concurs aquelles obres que no s’ajusten a les directrius que es descriuen a dalt i no es responsabilitzarà de cap material extraviat o danyat en el seu enviament.

17. La participació en el concurs implica l’acceptació incondicional de les bases i regles del concurs. L’idioma original d’estes bases és l’espanyol. Els desacords que sorgisquen d’estes seran resolts per la referencia al text espanyol. El procediment en cas d’una contingència de força major serà decidit per l’Organització.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...